Frågor & svar
Nyheter

Jakob 2014-09-26

Jag blir upprörd. "Den personen skulle när som helst kunna säga att här och där eller nu och då inträffade ett gudomligt mirakel och sådana tolkningar skulle omedelbart omintetgöra trovärdigheten i yrkesutövandet." Jaha? Och dina argument för detta? Eller ska jag bara lita på professorstiteln och inte ifrågasätta? Ja, jag är troende. Jag är det (bland annat) därför att min intellektuella hederlighet inte tillåter mig något annat. Ja, jag tror att Gud kan ingripa aktivt i världen. Jag tror faktiskt att naturlagarna finns just för att Gud aktivt upprätthåller dem i egenskaps av universums skapare. Och det omintetgör omedelbart trovärdigheten i mitt yrkesutövande? Så synd, det visste jag inte. Men jag ska omedelbart meddela Vetenskapsrådet och European Research Council om detta så att de kan dra in mina forskningsanslag.