Frågor & svar
Nyheter

Per 2014-11-14

Det känns alltid svårt att resonera om bara älgtäthet och inte ta med rådjur (och lokalt även hjort). Det är det sammanlagda betet som gör att det är så svårt med föryngring och det till så stor del bara blir gran. Jag ser problemen som mycket stora.