Frågor & svar
Nyheter

Jägare 2014-11-12

Be Widemo specificera sin ekonomiska kalkyl om älgens värde respective vad han anser vara normal älgtätheter för våra ecosystem.