Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2014-06-24

Nog borde vi naturvetare axla ledartröjan. Och till exempel sprida informationen att klimathotet knappast finns. Trots att koldioxidutsläppen både fortsätter och till och med ökar, har den globala uppvärmningen stannat av. De forskare som har målat in sig i ett hörn genom att hävda att koldioxidens klimatpåverkan är stor, har nu stora svårigheter att förklara varför uppvärmningen inte fortsätter. De försöker hitta på olika bortförklaringar, fast den enkla förklaringen är att koldioxidens klimatpåverkan är liten. Så liten att naturliga faktorer lätt kan dölja den påverkan koldioxiden har och så liten att en klimatkatastrof är utesluten. Det är också den enkla förklaringen till att 98 % av alla klimatmodeller har för mycket uppvärmning, och de flesta av dem alldeles för mycket. Modellmakarna har överskattat koldioxidens klimatpåverkan och de har gjort så genom att i modellerna stoppa in förstärkande återkopplingar som inte finns i verkligheten. Varför skulle vi ta till oerhört kostsamma åtgärder för att lösa ett problem som tydligen är väldigt litet? Det är absolut inte att använda begränsade resurser effektivt. Det finns många angelägnare problem att ta sig an än en liten och långsam uppvärmning som då och då tar paus och till övervägande delen har positiva följder. Vi borde också berätta för alla makthavare att det inte finns förnybar energi. Termodynamiken säger att energi inte kan skapas eller förstöras, utan bara omvandlas mellan olika former. Ändå håller politiker på och svänger sig med uttryck som säger att energi kan förnyas. Förnyas från vad? Skulle den ha förstörts och sedan förnyats? Eller vad? Politikerna i många länder har fattat beslut om att sol(paneler) och vind(kraftverk) ska subventioneras för att de är "förnybara energislag". Vad skulle vara förnybart med dem då? Det är bara rent slöseri med pengar och ändliga resurser att satsa på dessa opålitliga energislag. Det krävs nämligen material för att tillverka solpaneler och vindkraftverk. Det krävs transporter för att få dem på plats, och antagligen behövs det lyftkranar också. När de väl är på plats, producerar de ingenting eller nästan ingenting större delen av tiden. Bättre är naturligtvis att satsa på energislag som producerar och levererar nästan hela tiden. Då används materialet effektivt. Naturvetarna kan göra mycket för att sätta stopp för en ogrundad klimathysteri, motverka förslag på dyra och verkningslösa åtgärder och arbeta för att ställa om energipolitiken till att vara rationell, i stället för ett slöseri med pengar och ändliga resurser.