Frågor & svar
Nyheter

Beata 2021-03-11

Man har inte tagit i duellen behov av svalare bostäder i framtiden, pga framtida värmeböljor. Ska vi bygga i Sten som tar resurser men minskar behov av klimatanläggningar? Eller av förnybar material som träd och lägga ut energi för att kyla ner huset. Och varför ger man ingen beräkning på kostnader i resp material vid olika frågor/problem?