Frågor & svar
Nyheter

RIAB 2014-01-10

Både spännande och tråkigt att ställa materialen mot varandra! Vi måste ifrågasätta dagens metoder och materialval för att minska vår totala miljöpåverkan. I framtidens byggande finns det plats för alla material, men vi bör använda dem smart: Trä till relativt enkla konstruktioner som bostäder (<40 våningar), lokaler och lättare belastad infrastruktur, betong för tung infrastruktur och hög fuktpåkänning, stål för extrema konstruktioner och för att stärka och förbinda de andra materialen. sammanlagt måste allt byggande använda material på ett mer optimerat sätt. världen vinner på människors samarbete och förmåga att se komplexa helheter. Även gällande byggande!>