Frågor & svar
Nyheter

Lily Grey 2014-01-10

Något duellen inte tar upp är att betong tär på ändliga naturresurser. Sand och sten finns i begränsade mängder och MÅSTE skyddas. Den långsiktiga kostnaden för exploatering av ändliga naturresurser är lätt att "glömma" när man bara jämför byggkostnad mm i enskilda projekt. En bra livscykelanalys med långt perspektiv visar snabbt vilket material som är "bäst" även för kommande generationer! Det förvånar mig att Naturvetarna inte har med frågan i jämförelsen!