Frågor & svar
Nyheter

Maria Kylberg 2014-03-18

Tack för kommentar. När det finns kollektivavtal kan inte arbetsgivaren ensidigt ändra på villkoren för försäkringar, pension, föräldralön, årliga lönerevisioner och annat som regleras i kollektivavtalet. Om det däremot saknas kollektivavtal kan arbetsgivaren dra in dessa förmåner, utan att förhandla med facket. Även om arbetsgivaren har kollektivavtal kan anställningsbeviset vara ofullständigt och det framgår inte alltid vilket kollektivavtal som tillämpas. Därför är det så viktigt när man börjar ett nytt jobb att kolla sitt anställningsavtal och vilket kollektivavtal som tillämpas. Om det saknas måste man vara ännu mer noggrann, så att alla förmåner som pension och försäkringar finns med. Den som är osäker kontaktar Naturvetarna så granskar vi avtalet. Maria Kylberg, ombudsman privat sektor, ansvarig för IKEM