Frågor & svar
Nyheter

Trainee – en flygande start i yrkeslivet

Som trainee eller aspirant får man värdefulla kontakter och en fot in på arbetsmarknaden.
– Jag fick en bred erfarenhet som jag hade nytta av när jag började jobba, säger Daniel Stridsman, tidigare aspirant på Holmen Skog. 

Publicerad: Uppdaterad:

Det är svårt att tänka sig en bättre start i arbetslivet. Under 15 månader gör deltagarna i Lantmännens traineeprogram fyra praktikblock inom olika affärsområden i företaget.

– Åtminstone ett av blocken ska göras utomlands. Förutom praktiken jobbar traineerna med projekt i mindre grupper, för att finna lösningar på olika utmaningar företaget ställs inför, berättar Daniel Aglöv, ansvarig för traineeprogrammet.

Lantmännen, som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk, ordnar snart sitt fjärde traineeprogram i ordningen. De flesta som söker är ingenjörer och agronomer, men även andra naturvetare är välkomna.

Ett annat företag med traineeprogram är Holmen Skog. De har valt att kalla sitt program för aspirantprogram, för att särskilja det från traineeprogram som främst är till för de som vill göra en snabb karriär. Programmet riktar sig till skogsmästare och jägmästare och aspiranterna gör tre olika projekt på omkring tre månader vardera inom olika delar inom affärsområdet.

 – Syftet med programmet är att ge nyutexaminerade studenter en sådan bra inskolning till företaget som möjligt. Aspiranterna jobbar med olika delar av verksamheten, och man ska ha konkreta arbetsuppgifter, säger Mats Nilsson, personalchef på Holmen Skog.

De som antas till programmen vid Lantmännen och Holmen skog är tillsvidareanställda från början, och får ordinarie löner. Aspiranterna vid Holmen Skog är garanterade jobb efter avslutat program, dock kan man inte säga från början var man hamnar. Ett genomgånget traineeprogram vid Lantmännen är ingen garanti för fortsatt tjänst inom koncernen men Daniel Aglöv berättar att hittills har alla som gått programmet fått jobb.

– Både de som har gått programmet och deras chefer tycker att programmet överträffar alla förväntningar, säger Daniel Aglöv.

 

Fakta: Trainee mixar teori och praktik

  • En trainee är en nyutexaminerad student som genomgår en internutbildning på ett företag.
  • De flesta traineeprogram är mellan ett och två år långa, och blandar praktik med teori om företaget och branschen.
  • På vissa program blir traineerna fast anställda med ordinarie lön medan andra program erbjuder någon form av tidsbegränsad anställning och/eller anställning med lägre lön.
  • Är du intresserad av att bli trainee? www.traineeguiden.se och www.traineemarknaden.com listar tillgängliga program.

Källa: www.traineeguiden.se, allastudier.se

 

– Jag har fått en övergripande bild av företaget.

Hur var din tid som aspirant?
– Jag är verkligen jättenöjd med mitt år på aspirantprogrammet, även om det periodvis var lite jobbigt med en del flyttande. Mitt första projekt rörde inventering och det andra planering och viltförvaltning. Sedan var jag på huvudkontoret, innan jag fick ett vikariat som produktionsledare.

Har du nytta av det i ditt jobb idag?
– Jag har lättare att sätta mig in i vad andra jobbar med och att förstå deras problem. Jag har också fått en övergripande bild av hur ett skogsbolag fungerar.

Hanna Heikinnen, jägmästare och produktionsledare på Holmen Skog. Var aspirant 2012.
Bild: Tommy Ärlemar

 

Jag tog reda på vad jag trivdes med.

Vad gjorde du som trainee?
– Mitt första projekt rörde traktplanering och vägbyggnad. Därefter var jag på regionkontoret i Lycksele för att göra regionalt bokslut. Under den tiden sökte jag och fick en produktionsledartjänst på företaget.

Vad gav det dig att vara aspirant?
– Jag fick en bred erfarenhet som jag hade nytta av när jag började jobba. Det var också en fördel att ta reda på vad jag trivdes att jobba med och vad som var mindre intressant.

Daniel Stridsman, jägmästare och distriktschef på Holmen Skog i Vimmerby. Var aspirant 2004.
Bild: Rolf Andersson, Bildbolaget

 

Kontaktnätet är ovärderligt.

Varför ville du bli trainee?
– Jag fastnade för Lantmännen eftersom företaget stod för värderingar jag delar. Själva programmet var jättebra, man fick verkligen testa olika typer av tjänster för att få förståelse för hela företaget.

Vad gav det dig att vara aspirant?
– Det kontaktnät jag fick är helt ovärderligt, och något jag verkligen har användning för. Extra kul är det när folk frågar mig om hjälp med kontakter.

Jakob Söderström, innovation project manager på Lantmännen. Gjorde sin trainee 2011.

 

Av Christine Öberg