Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: Åke S - den 29 december 2013 2013-12-29

Detta ämne var uppe i Naturvetarna 13-06-09. Oacceptabel arbetsmiljö för inspektörer http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/Oacceptabel-arbetsmiljo-for-inspektorer/ Även denna nya artikel innehåller ensidiga partsinlagor utan försök till analys av orsaker och verkan. NV fick in åtskilliga aspekter på den beklagade arbetssituationen. Har man försökt beakta dem? Om länsstyrelser och djurrättsrepresentanter i samråd skapar en praxis som inte uppfyller krav och syften i EUs direktiv och konventioner utan skapar en ”flexibel” tillämpning där djurskyddsinspektörerna ges fritt tolkningsföreträde och extraordinära maktmedel så ställer det stora krav på inspektörernas kompetens. Om kompetensen brister och insikten saknas om att man inte alltid vet bäst, men ändå tillgriper storsläggan på oegentliga grunder, då är risken stor för konflikt. Om makthavarna visade lite ödmjukhet inför uppgiften, lyssnade till externa specialister och använde sin kompetens i ”att tolka djuren behov” till hjälp istället för att prestera ”åtgärder” mot djurhållare skulle arbetsklimatet säkerligen vinna avsevärt. Problemen är extra svåra vid lantbrukets djur, och konsekvenserna värst för djurhållare som ofta har mer erfarenhet och djuröga än unga akademiskt skolade inspektörer. Om det går prestige eller känslor i detta är risken för maktmissbruk stor och exemplen mångfaldigas i skrämmande takt. Detta borde facket granska och bevaka för professionen som helhet, inte bara som vapendragare för inspektörer som kanske har trampat i klaveret (klöverkokan). Kanske är det grund- eller vidareutbildning som inte anpassats till djurens behov utan främst drivs av budget- eller prestationskrav från organisationen. Där finns ju inga mätetal på bra djurskydd annat än statistik över antal åtgärder mot djurhållare! Detta är väl att komma i kläm mellan prestationskrav och medborgarförpliktelser!