Frågor & svar
Nyheter

Klas 2013-09-06

Jag ser med oro på att man vill plantera ut trädkloner över hela Sverige. Vi får monokulturer i form av virkesåkrar med en utarmad gendiversitet. Hur det påverkar resiliens och artsammansättning har vi ingen aning om.