Frågor & svar
Nyheter

Spike 2013-09-17

Härligt och tack Lars-Erik! Ser nu att det är rätt på yta och djupfronten.. (Ytan 170 hektar är ungefär 2 ggr Visby innerstad) Men tag dig tid (30 sekunder) och fundera på vad det egentligen står här om saltvatten också: "– Inträngning av salt havsvatten har aldrig hänt tidigare. Vårt kalkbrott, som har ett djup på 25 meter under markyrtan, ligger en meter över havsytan. De högre salthalterna finns drygt tjugo meter under markytan, säger Håkan Pihl." Var finns saltvattnet egentligen enligt Håkan Pihl?? (Ingen vet förstås helt säkert..)