Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck 2013-09-06

Tack för kommentarer. Vi har valt att skriva om ett ämne som rör upp känslor. För att hålla det balanserat och inte vinkla åt något håll har många intressenter fått komma till tals, som Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsens naturvårdschef. Tyvärr smög det sig in ett litet fel, som bygger på en missuppfattning mellan mig och Nordkalks chefsgeolog Håkan Pihl. Det står att täktens djup blir fem meter, när den i själva verket blir cirka 25 meter djup. Ytan kommer att uppgå till 170 hektar. Jämförelsen med Visby innanför ringmurarna och Gamla stan i Stockholm var ett sätt att göra det konkret. Ungefär som man i andra sammanhang jämför med fotbollsplaner för att åskådliggöra. Jag beklagar faktafelet, som nu är korrigerat. Lars-Erik Liljebäck Chefredaktör