Frågor & svar
Nyheter

”Vi har ett system som inspirerar till genvägar"

Det är viktigare än någonsin för forskare att få artiklar publicerade. Den tuffa konkurrensen om pengar leder allt oftare till oetiska metoder. Ändå har det saknats svenska böcker om publiceringsetik.

Publicerad: Uppdaterad:

Fram tills nu. Boken som kort och gott fått namnet Publiceringsetik går igenom olika etiska sidor av vetenskapliga publiceringar och ger förslag på hur problem kan lösas. En av de två författarna är Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik vid Uppsala universitet. Han har svårt att förstå den ekande bristen på litteratur. Efterfrågan är nämligen stor. Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik vid Uppsala unviersitet

– Omkring hälften av doktoranderna har varit med om etiska problem kring vilka som ska stå som författare till en artikel. Publiceringsetiska frågor engagerar mycket. Men det här är ett ämne som ofta hamnar på insändar- och krönikenivå; det blir åsikter snarare än att man undersöker saken.

De senaste 15-20 åren har området som på engelska kallas research integrity växt fram till en egen forskningsdisciplin. Publiceringsvärlden som har varit statisk i flera hundra år förändras nu mycket snabbt. I ett och samma projekt kan tusentals personer vara inblandade. Då fungerar inte längre de gamla reglerna. Open access där vetenskapligt material publiceras fritt på internet för människor att läsa och sprida leder också till nya frågor.

Dessutom har kunskaperna kring fuskets utbredning i vetenskapliga artiklar ökat. Länge var den allmänna uppfattningen att omkring en procent av alla publiceringar var påverkade av fusk. Sedan höjdes siffran till två procent, men mycket tyder på att myglet berör betydligt större andel än så. När det gäller fusk med författarskap har hälften påverkats enligt en enkät i Läkartidningen. Enligt en undersökning av Journal of Medical Ethics år 2001 var hela 18 procent beredda att fuska.

– Det finns en väldig press på forskare att bli publicerade. Vi har ett system som inspirerar till genvägar, säger Stefan Eriksson.

Efterfrågad bok från Studentlitteratur AB.Pengar fördelas i allt högre utsträckning utifrån de publiceringar som institutionerna producerar och listan av publikationer anses ofta motsvara den vetenskapliga kompetensen. Den hårda konkurrensen kan locka forskare över gränsen.

Boken är tänkt att kunna användas i undervisningen av studenter från magisternivå och uppåt. Men kan man verkligen utbilda människor till att bli etiska?

– Nej. Att gå en kurs och diskutera sådana här frågor kan lika gärna få effekten att de tänker "jag vill också vara smart!". Därför betonar vi öppenhet. Vi behöver mer granskning, inte mindre.

 

EFTERFRÅGAD BOK

Publiceringsetik ges ut av Studentlitteratur AB men är skriven för att passa alla intresserade.

Författare är Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik samt Gert Helgesson, lektor och docent i medicinsk etik vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet.

Kommentarer

Kommentera