Frågor & svar
Nyheter

Tidigare forskare 2013-06-14

Jag tycker det är jättebra att Naturvetarna skriver om detta och uppmärksammar den dåliga arbetssituationen som finns för så många postdocs. Jag har själv varit en tid på KI och tillsammans med kollegor blev vi mycket dåligt behandlade utan att få någon hjälp av institutionen eller KI trots att det funnits problem tidigare och att de var medvetna om problemen. Ljunggrens forskningsgrupp må vara nöjda, men det finns många andra som inte mår bra av sin nuvarande arbetssituation/arbetsmiljö. Jag hoppas bara att KI nu tar detta till sig och skapar ordentliga rutiner för att hantera alla dessa problemen istället för att sopa dem under mattan och tro att de försvinner. Jag hoppas också att naturvetarna följer upp detta! Själv gav jag upp forskningen, min tid på KI var inte enda orsaken, men det var en stark anledning till det.