Frågor & svar
Nyheter

Nora Sandström 2013-04-12

Jag har valt Naturvetarna främst för att jag tycker jag har bättre nytta av deras Medlemstidning och nyhetsbrev. Men om jag får ett nytt arbete som inte alls har med naturvetenskap att göra får jag väl byta igen.