Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving 2013-04-15

Naturvetarnas förhandlingschef Bo Seving svarar: Hej och tack för kommentarer. Vi beklagar att Uno Skog inte sympatiserar med Naturvetarnas lönepolicy. För oss är det individens insatser och prestationer som ska värderas. Det gynnar både medlemmarnas löneutveckling och verksamheten. Hög kompetens och ett väl utfört arbete ska avspegla sig i lönekuvertet.