Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving, förhandlingschef Naturvetarna 2013-10-15

Vi skriver löneavtal utan angivna siffror eftersom vi är övertygade om att löneprocessen måste ske ute på myndigheterna på grund av att behoven och förutsättningarna ser olika ut lokalt. Till de myndigheter där löneprocessen inte alltid fungerar så bra får man rikta särskilda insatser. Hjälp finns att få från kontaktförbund, Saco-S och Arbetsgivarverket.

När det gäller den allmänna pensionen så håller jag med, det är illa att man inte får någon pension på belopp över 7,5 basbelopp fast man betalar in. Detta är en fråga som hela Saco federationen kontinuerligt arbetar med.

Jag förstår inte riktigt dina tankar om tjänstepensionen. Den statliga tjänstepensionen är förmånsbestämd på de delar som ligger över 7,5 basbelopp vilket är en stor fördel för dem som gör en sen lönekarriär. Det är också tydligt att alla som tecknat en tiotaggarlösning inte är vinnare. Men som statligt anställd har man också möjligheten att göra extra avsättningar genom att avstå lön för att komplettera ålderspensionen.

Bo Seving, förhandlingschef Naturvetarna