Frågor & svar
Nyheter

Utbildning till cytodiagnostiker läggs ner

Landets enda utbildning av cytodiagnostiker läggs ner. Samtidigt föreslår regeringen att cytodiagnostiker inte ska få legitimation. Naturvetarna har länge jobbat för att yrkesgruppen ska få legitimation.

Publicerad: Uppdaterad:

Cytodiagnostiker analyserar cellprover och ställer diagnos på cancersjukdomar så som livmoderhalscancer.

Trots att cytodiagnostikerna spelar en avgörande roll för att patienter ska få rätt vård och i god tid, är inte deras arbete inom cancerdiagnostiken reglerat genom legitimation. Naturvetarna har, tillsammans med Riksföreningen för klinisk cytologi, i många år arbetat för legitimation för yrkesgruppen och en reglering kring arbetet med att ställa cancerdiagnoser från cellprover.

Det är därför ett bakslag att regeringen nu sju år senare fattar beslut om att inte föreslå någon legitimation för yrkesgruppen. 2006 ansåg riksdagen att det vore önskvärt med legitimation för cytodiagnostiker och gav ett uppdrag till socialdepartementet om att utreda om det fanns några hinder för införandet av en legitimation. Utredningen såg inga hinder.

Samtidigt har Karolinska institutet, som idag är det enda lärosäte som utbildar cytodiagnostiker, beslutat att ställa in höstens magisterprogram inom klinisk cytologi. Bakgrunden är enligt Karolinska institutet att dagens program inte motsvarar framtidens behov av cytodiagnostiker och att en ny utbildning därför behöver tas fram.

 

Läs Naturvetarnas pressmeddelande 

Läs regeringens lagrådsremiss "Vissa behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten"

Svt rapporterade om nedläggningen av cytodiagnostikerutbildningen den 5 juni och intervjuade Naturvetarnas medlem Hanna Arvidsson.

Svt Nyheter

Kommentarer

Kommentar: Håkan - den 16 maj 2013 2013-05-16

Att tre månader före kursstart lägga ned utbildningen är oseriöst & oproffessionellt. Studenterna har redan förberett sig med bokning av boende m.m..
Kommentera