Frågor & svar
Nyheter

Jonas Möller Nielsen 2013-11-08

Jag har läst lagtexten och där står det inget om att företag skall betala tv-avgift. Avgiften gäller bara utrustning vars användningsområde är att visa tv-sändningar. Det står tydligt i lagtexten. Att utrustningen har möjlighet är inte tillräckligt för att man skall betala tv-avgift. Lagen är tydlig på den punkten.