Frågor & svar
Nyheter

Solveig Bachler 2013-08-12

Inspektörerna/handläggare behöver kanske bättre skydd OM de blir hotade, så gäller också kontrollobjekten som även de ofta blir hotade. Det behöver också till en mycket bättre lagstiftning som gör att inspektörer/handläggare ställs till svars när de begår övergrepp och brott mot enskild i sin myndighetsutövning. Det finns ett flertal bevisade fall där inspektörerna inte haft tillräcklig kunskap och tillämpat en lagstiftning de ej får, i dessa fall behövs en tydligare lagstiftning VEMs ansvaret blir i dessa fall. Sen kommer vi till de inspektörer/handläggare som ej har nödvändig kompetens och kanske i värsta fall ej ens kunnat visa sitt CV då det saknas. Vad ska hända med dem, ska de omflyttas till andra uppgifter under fortbildning eller ska de sägas upp. Till sist är det bra att jävet tas upp, det finns flera fall av rent delikatessjäv blad inspektörer/handläggare där det förekommer rent bedrägeri, rent av grov ekobrottslighet, i dag finns inget ansvar för detta reglerat i lag där behövs verkligen en skärpning.