Frågor & svar
Nyheter

Kristofer Jervinge, utredare Naturvetarna 2013-08-20

En del medlemmar undrar varför vi tillåter smutskastning av en av våra professioner på vår egen webbplats? Kommentarsfältet på naturvetarna.se är ett öppet diskussionsforum, så länge man håller sig till de grundläggande regler om saklighet och vårdat språk som förbundet slagit fast. Det är den ena delen av svaret.

Den andra är att INGET kan rättfärdiga hot eller våld mot inspektörer, eller någon annan yrkeskår för den delen. Att driva någon sorts tes om att det handlar om en inkompetent yrkeskår som förtjänar det de får, som vissa insinuerar, är felaktigt. Våra medlemmar som arbetar med dessa frågor är mycket kompetenta och följer i sina kontroller ett av samhället fastslaget regelverk. Dessutom bekräftar resonemanget snarast den bild vår rapport målar.

Därför vill jag lugna våra medlemmar. Vi ska självfallet fortsätta att arbeta med inspektörernas situation och en del i det fortsatta arbetet är att kartlägga hur det ser ut på webben med hot men även med hat och smutskastning av denna profession. Som det är nu behöver vi inte gå långt för att få en rätt klar bild av hur det ser ut, varför jag välkomnar inläggen och diskussionen här nedan.

Slutligen vill jag bara säga till de som känner sig oförtjänt träffade av min beskrivning ovan, att jag inte syftar på alla inlägg, utan enbart de som insinuerar att hot och våld kan rättfärdigas. I övrigt välkomnar vi som sagt en öppen diskussion där olika åsikter berikar.”