Frågor & svar
Nyheter

JDN 2013-06-28

Narturligtvis skall INGEN behöva bli hotade eller utsatt för våld på sin arbetsplats. Dock tror jag det inte alltid handlar om bätter lagstiftning eller polisanmälsn i högre utsträckling, detta är endast reaktiva åtgärder. Det behövs mer proaktiva åtgärder. Såsom utbildning dels i näringen man besöker och dels i komunikationsfärdigheter. Har själv erfarenheter där detta brustit avsevärt hos inspektörer och hör allt för ofta mäniskor som blivit utsatta för både otrevliga och okunniga inspetörer, detta leder till konflikter som border kunnat undvikas. Förstår att detta inte är vad man vill höra men dessvärre är det verklighet.