Frågor & svar
Nyheter

Helena Nicklasson, förbundsdirektör Naturvetarna 2013-08-23

Med anledning av att vissa kommentarer som kommit in är av den karaktär att vi inte publicerar dem, väljer vi nu att stänga kommentarsfunktionen till denna artikel. Alla är välkomna att mejla eventuella synpunkter direkt till mig.
Helena Nicklasson
förbundsdirektör
helena.nicklasson@naturvetarna.se