Frågor & svar
Nyheter

Göran Andersson 2013-08-12

Många djurägare lever i skräck för Länsstyrelsen, de får både sin arbetssituation som sin livsituation förstörd av att behöva leva under konstant hot, hur har det kunnat bli på detta sätt? att både kontrollanter som kontrollobjekt upplever sig hotade?