Frågor & svar
Nyheter

Forysta 2013-08-11

På kommuntiden fanns det djurskyddsinspektörer som klarade sin uppgift alldeles galant, åkte alltid ensamma, kunde kommunicera med djurägarna och blev aldrig utsatta för hot. Om man behandlar människor med respekt blir man lika behandlad tillbaka. Något att begrunda för de som alltid kommer med 2-3 beväpnade poliser bakom sig.