Frågor & svar
Nyheter

Celia Sager 2013-08-17

Inspektör och Medlem! Det finns troligen en anledning till att samma namn återkommer. Om ni råkat ut för samma sak, som vi gjort, tror jag ni skulle reagera likartat utan att ni skulle anse er själva vara rättshaverister eller femfemmor.( Så typiskt att nedvärdera de s.k. kontrollobjekten). De kontakter jag haft med djurskyddet initialt har inte varit grundade på någon som helst diskussion utan mer diktat från inspektörernas sida. Som läkare måste jag säga att jag är ganska van vid kontakt med människor och är känd för att ha lätt för empati. Om man ska förstå våra synpunkter måste man säkerligen själv haft erfarenheter, antingen personliga, eller genom någon annan hur vissa djurskyddskonsulenter uppträder. De jag träffat har varit mycket olika i sin framtoning, men de jag träffade när jag fick djurförbud var inte kompetenta. Så mycket felaktigheter i min och andras akter är inte acceptabelt. (Foton på djur och interiörer, som inte är mina, uttalande från konsulenter, som är lögner, bevisligen). I mitt fall hävdes djurförbudet juni 2012, då man till slut upptäckt att djurskyddskonsulenterna, som föredragit mitt fall ljugit. Innan dess var jag drabbad kroppsligt- långa sjukhusvistelser, ekonomiskt, byte av namn och arbetsplats, uthängd i media, fälld i tingsrätten, där jag inte kunde delta p.g.a. att jag låg på sjukhus. Jag tycker inte synd om mig själv, man får nya perspektiv om vad som är viktigt och att man inte kan lita på människor i den utstäckning jag trodde. Och man får nya perspektiv på myndigheter och deras personal. Detta ovanstående gällde mig, eftersom jag känner mitt eget fall bäst, men vet att detta gäller så många fler. Om detta enbart drabbade människor, som levde "utanför samhällets gränser" skulle jag inte diskutera emot, men detta kan gälla alla, som har djur, även djurskyddskonsulenter. Hotad har jag blivit massor av gånger av djurskyddet och obligatoriskt medföljande poliser, trots att jag varit ensam och knappast kan uppfattas, som något hot. Också hotad via medias kommentarsfält. Aldrig någonsin varit utsatt för något liknande tidigare. Det finns heller ingenting , som kan rättfärdiga ett sådant beteende! Ang. djurhållningen i Sverige är jag djupt oroad, eftersom även välskötta djurhållare bevisligen drabbas. Senast under våren 2013 blev jag anmäld anonymt 6 ggr. Vid samtliga tillfällen fann djurskyddskonsulenterna anmälningarna obefogade. Sammanfattningvis vill vi, som protesterar mot alla dessa felbedömningar, att rättssäkerheten stärks för att förhindra upprepningar genom att Europakonventionen och proportionalitesprincipen följs. Celia Sager