Frågor & svar
Nyheter

Celia Sager 2013-08-12

Om man beter sig som många inspektörer gör: Går in i hem, utan att presentera sig många gånger, utan att vilja att diskutera med djurhållaren, utan tillräcklig kunskap om de aktuella djuren och deras behov, då får man räkna med protester, då måste man fatta att djurhållaren kan känna sig hotad. Så ofta kommer dock inte djurskyddsinspektörer, som regelmässigt är två personer ensamna utan har ofta eskort av minst två poliser- Eftersom de, också regelmässigt, inte kan räkna med att den så ofta ensamne djurägaren väntar sig detta besök -Så lätt att räkna ut vem som känner sig hotad. (I sitt eget hem). DEN SITUATIONEN är oacceptabel- Enligt Europakonventionen! (EU artikel 8) Näthatet mot djurskyddet är bara en fläkt gentemot det näthat som drabbar f.d. djurägare vid dessa snyfthistorier media är så bra på att sprida mot s.k. djurplågare, som i själva verket inte är några djurplågare i väldigt många fall. Visst finns djurplågare och ibland fastnar de också i länsstyrelsernas kontroller, men alltför många av de "stora" djurplågarna, de kommersiella särskilt, går fria, då det är svårt att binda dem juridiskt, då de har andra möjligheter att skydda sig ekonomiskt/Juridiskt. Det känns därför otroligt ensidigt att se enbart hotet mot djurskyddshandläggarna och inte se orsakerna till det och att se att de, som verkligen blir hotade är djurägarna.