Frågor & svar
Nyheter

Oacceptabel arbetsmiljö för inspektörer

Hot, våld och jävsproblematik. Det är vardag för landets djurskydds-, miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer enligt en ny rapport från Naturvetarna. – Arbetsgivarna måste ta hoten på större allvar och polisanmäla. Det gäller framför allt de hot som förekommer på nätet, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Värst utsatta för hot är djurskyddsinspektörer. Så mycket som sjuttio procent av djurskyddsinspektörerna svarar att de blivit utsatta för hot i sitt arbete. Bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt livsmedelsinspektörer svarar 38 procent att de blivit utsatta för hot.

– Situationen är oacceptabel. Arbetsgivarna måste ha bättre beredskap för hur hot och våld mot tjänstemän ska hanteras. Det gäller framför allt hot på nätet. Enligt undersökningen framgår det att arbetsgivare inte alltid hanterar dessa hot som en del av inspektörernas arbetsmiljö, säger Kristofer Jervinge.

För att komma till bukt med situationen bör det finnas krav på att arbetsgivaren alltid ska anmäla hot och våld som rör arbetet. Dessutom bör alla inspektörer få ett utökat skydd i lagstiftningen.

– Studien visar också att resursfrågan är problematisk på många håll i Sverige. Det hämmar i stor utsträckning antalet kontroller, vilket leder till en försämrad tillsyn. Inom kommunal tillsyn framträder också bilden av en mycket utbredd jävsproblematik på sina håll.

Enligt utredningen varierar tillgången till resurser och jävsproblematiken runtom i landet.

– Att den tillsyn som granskats påverkas negativt av de variationer och problem som vi hittat är uppenbart. En statlig utredning bör därför tillsättas som fokuserar på hur en likvärdig tillsyn kan uppnås inom dessa tillsynsområden.

Hot, våld och jäv kräver ny ordning, Naturvetarnas debbatartikel i UNT

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Johanna Rösth

projektledare webb