Frågor & svar
Nyheter

Janne Bjurström 2013-08-16

Seglade i Skotska vatten de två senaste somrarna och fängslas av den vackra kusten! Basaltpelare på ön Staffa borde vara exkursionsmål för alla Geovetarstudenter. Väldigt mycket sedimentära bergarter också i Skottland med helt andra landformer än vad vi är vana vid i Sverige. Det ser inte ut som våra hårda prekambriska urberg. Inte heller som Norges U-dalar utan helt andra erosionsformer och aktiva talus-branter syntes ofta. Lodräta bergväggar ner i havet, ibland flera hundra meter höga, med mycket fågelliv. Syns endast från havet. Gör en segling där över om du har möjlighet!