Frågor & svar
Nyheter

Svante 2013-04-12

Man ska inte låta djur lida i onödan, men när djurförsök behövs, är djurens rättigheter avsevärt mindre viktiga än rättigheterna av ett barn som är döende av cancer.