Frågor & svar
Nyheter

Råttan Å 2013-09-20

Plågsamma djurförsök skall förbjudas! Även otrevliga,hälsovådliga och dödliga djurförsök skall förbjudas! Det finns alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök,och då skall dessa användas. Och finns det inte tillräckligt med alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök i dagsläget,så skall detta tas fram. Det skall läggas betydligt mer statliga och kommunala skattemedel på alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök. Det finns en organisation/stiftelse i Sverige som heter Forska Utan Djur,och dom borde också få skattemedel från stat och kommun. Denna organisation/stiftelse kan man stödja med privata ekonomiska gåvor,och detta kan ske från privatpersoner och företag. Men staten och kommunerna måste också göra det. Råttor och möss och övriga utsatta smågnagare skall få extra skydd mot utnyttjande och förtryck. Vi i Sverige måste också sätta press på USA och den USA:ska regeringen,så att dom kräver att också råttor och möss skall ingå i den nord-amerikanska djurskyddslagen. Idag 2013? -Så ingår inte råttor och möss i djurskyddslagen i USA. Men det finns dock drivkrafter i USA som försöker att föra råttornas och mössens talan i denna sak. Det är PETA och Mice and Rat Rights som nu driver frågan i Vita Huset,och Obama har lovat att driva på så att råttor och möss får ingå i djurskyddslagen på samma sätt som alla andra djur. Men det gäller då att Obama och demokraterna får makten i representanthuset nästa år 2014. I Sverige så måste det också läggas skattemedel på Human blastocyst stamcellsforskning,Human embryonal stamcellsforskning och Human fosteral stamcellsforskning. Och så måste det tas mer stamceller från humana befruktade ägg och provrörsbefruktningar från humana provrörsbehandlingar. Dessa metoder med att använda stamceller från mänskliga celler ägg blastocyster embryon och foster,ger också betydligt bättre resultat för att snabbt få fram botemedel mot sjukdomar och åldrandet.