Frågor & svar
Nyheter

Mikaela 2013-04-13

Jag anser att djurförsök är oetiskt och oförsvarbart. Vad ger oss människor rätt att anse oss "stå över andra arter"? Vi utgår från våra egna definitioner om "högre stående" arter och vårt kulturarv, där vi ställer oss högst på pedestalen. Jag tror att mycket av dagens djurförsök fortfarande går mycket på rutin där man egentligen kunde hittat alternativ till djurförsöken.