Frågor & svar
Nyheter

Mattias 2013-04-12

Även djurförsök där djuren avsiktligt utsätts för lidande är ett nödvändigt ont och detta ställer höga krav på etikprövning. Det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för våra försöksdjur. Jag har själv ingripit då jag upptäckt vanvård av försöksdjur.