Frågor & svar
Nyheter

Malin 2013-04-12

Jag arbetar med forskning inom immunologi och immunitet, bland annat med forskning om autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism. När man arbetar med så komplexa system med så många organ och celltyper inblandade kan man aldrig helt komma undan djurförsök. Vi arbetar med möss, vaccinerar dem och tittar på reaktioner i celler och systemiskt. Våra möss lider inte, de är uppfödda för detta ändamål, har mat, vatten och sällskap. De behöver inte akta sig för rovfåglar och katter. Varje försök är godkänt av försöksdjursetisk nämnd, som inte släpper igenom onödiga eller plågsamma försök. Resultaten av försöken är viktiga pusselbitar för att förstå hur de biologiska systemen fungerar i olika situationer. Detta är grunden för ALLA läkemedel, nya såväl som gamla. Det är sant att en inducerad sjukdomsmodell inte alltid svarar likadant på en behandling som patienter gör, men det beror mer på att man inte alltid vet precis hur ett sjukdomstillstånd tillkommit än på att djurens immunsystem skiljer sig från djuret människa.