Frågor & svar
Nyheter

Jonas M 2013-04-12

Djurförsök är fullt berättigade, även om djuren utsätts för lidande, när syftet är att utveckla behandlingsmetoder mot sjukdomar hos människor. Man måste prioritera människors liv och hälsa framför djurs välmåga. Jag förstår inte hur man kan sätta djur framför människor, vilket de som säger blankt nej till djurförsök faktiskt gör.