Frågor & svar
Nyheter

Janna Björk 2013-04-17

Då vi människor i mångt och mycket anser oss intelligentare än övriga djur så ligger det också ett ansvar i att inte plåga andra arter för våran egen vinnings skull. Men som i mångt och mycket är människan helt egoistisk och går över lik för sin egen vinnings skull. För att få till stånd ett helt djurförsöksfritt samhälle krävs ett förbud mot djurförsök. Företag m.fl. tvingas då utnyttja befintliga och utveckla nya metoder där människan ej rovför sej på andra arter.