Frågor & svar
Nyheter

Hanna 2013-04-12

Djurförsök som skadar individen är oförsvarbart enligt mig, i nuläget finns inte ersättningar för väldigt många typer av tester så det krävs mer forskning på området för att kunna gå bort ifrån dem. Jag jobbar med forskning inom mikrobiologi och där använder många råttor som modellorganismer. Dessa människor följer reglerna och tar hand om djuren "så bra det går", men hur kan det anses vara bra djurhållning när man smittar djur med dödliga virus eller bakterier för att sedan döda de som inte dog av smittan? Jag har sett många grupper inte ens använda djurkropparna efteråt till analys, de sparar kroppsdelar som får ligga på labbet i flera år före de sedan kastas utan att över huvud taget använt dom. Det är alldeles för enkelt att få tillstånd för djurförsök. Varje år används ca 1 miljon djur i djurförsök i Sverige, det handlar inte om att sätta djur framför människan men att behandla djur som vad de faktiskt är; levande och kännande individer.