Frågor & svar
Nyheter

Anna 2013-04-12

Fel väg att gå. Det kan aldrig vara försvarbart att utnyttja djur på det sättet för mänsklig vinning när det finns alternativ till nästan allt. Djuren har inte valt att vara med i experimenten och har rätt till ett gott liv.