Frågor & svar
Nyheter

ola 2013-02-01

Nästan alla förstår att det är viktigt att bevara vissa typer av skog. Självklart borde offentligt ägda skogar med stora naturvärden sparas. Privata skogsägare måste ofta aktivt hugga bort naturvärden av rädsla för att få marken konfiskerad. Uppmuntra privata markägare att öka sina naturvärden istället för tvärtom.