Frågor & svar
Nyheter

Yvonne Linné 2013-01-10

Skogsmissbruket skrämmer Kalhyggen, till och med rötterna rycks upp Skogsbilvägaran skär sönder landskapet. Mångfalden blir enfald. Arterna färre. Biotoper utarmas. När "naturhänsyn" ska tas avsätts ofta impediment. Skogen är allas vår lunga. Den är viktiga för reglering av vattenflöden. Den är oersättlig för rekreation. Jag vill att även kommande generationer ska kunna få utkomst (med ansvar) av skogen få uppleva skogsgläntan, stigarna och jättegranen, jordstjärnor och skogsfågel så som man kunde för många år sedan. Jag fruktar att de får uppleva skogarna som trista granåkrar, contortaskogar, skogar där alla träd är lika gamla och av ett trädslag, planterade på uppplöjda svårforcerade hyggen.