Frågor & svar
Nyheter

Widar Narvelo 2013-01-11

Skogens betydelse i dess helhet är omöjlig att sammanfatta i några ord. Jag ser skogen ur ett globalt perspektiv som en del av klotets motor och alla storskaliga ekosystemtjänster. Hur vi behandlat och behandlar våra skogar är inte hållbart. Jag ser också skogen som en plats för underbara upplevelser av olika slag, se och lyssna på fåglar, återhämtning, dofter, svamp- och bärplockning, betydelsen för barns utveckling. För det tredje är det stor skillnad på ädellövskog och barrskog. Skogen är en del av själen och jag har en ständig längtan dit.