Frågor & svar
Nyheter

Ulf Larsson 2013-01-10

Skogen är viktig inte minst för sin positiva klimateffekt utan också för att det är en trevlig miljö att vara i och njuta av. Jag minns barndomens lekar i skogen och dess utrymme till fantasier. Som orienterare och vandrare har jag haft många spännande och fina upplevelser i skogsmiljö.