Frågor & svar
Nyheter

Ronja Rövardotter 2013-01-23

Naturskogarna är vår världs lungor och ett land som Sverige borde ha råd att spara den lilla spillra som finns kvar av landets gammelskogar! Har inventerat naturvärden i Norrbottens skogar, både för det statliga skogsbolaget och för Länsstyrelsen och jag önskar verkligen att man skulle inse att vi inte har råd att hugga bort de små resterna vi har kvar av "riktiga" skogar. Nu är det nog med rovdrift av våra skogar! Jag vill att även mina barn skall få uppleva en levande gammelskog och den rikedom av liv som finns där . Snacket om "att vi aldrig har haft så mycket skog som nu" är ju bara skitprat- kan dessa monokulturella trädåkrar verkligen kallas skog?