Frågor & svar
Nyheter

Peter Lindholm 2013-01-10

Tänk dig en värld utan skog.. utan träd? För mig känns skogen som en naturlig del av livet. Den har alltid funnits där, en plats att komma tillbaka till. Men samtidigt en plats som ständigt förändras, precis som livet självt. Skogen ger avkoppling och ro. Du kan gå eller springa eller bara slå dig ner på en stubbe, lyssna och observera. Människan har alltid varit mer eller mindre beroende av skogen och det den ger såsom ved & virke, bär & svamp och förstås villebråd. Att se en framtid för människan utan skog, synes för mig te sig som en ren omöjlighet.