Frågor & svar
Nyheter

Per Wihl 2013-01-10

Skogen är viktig för mitt välbefinnande och som stadsbo uppskattar jag tystnaden och den relativa frånvaron av motorfordon. Kerstin Ekmans bok Herrarna i Hagen lärde mig att vi inte har några sjumilaskogar längre, de är nu planteringar av gran och tall som drivs efter företagsekonomiska principer om avkastning. Det är skönt att vara där i planteringen i alla fall!