Frågor & svar
Nyheter

Per Bengtsson 2013-01-11

För mig betyder skogen väldigt mycket. Det är en miljö att vistas i för att känna ro ochåterhämtning. Det är underbart att arbeta i och med skogen vare sig det gäller plantering, avverkning eller annat. Variationen är viktig och ger mycket. Självklart behöver vi produktionsskogar som tillför så mycket av det vi behöver. Vi behöver också områden där andra värden prioriteras. Jag vistas mycket i skogen men förvånas över hur få människor det är som verkligen är i skogen och tar del av dem. Speciellt förvånande är det med tanke på hur många det är som har synpunkter och, allt för ofta, förutfattande meningar om skog och skogsbruk. Var har den otvugna skogsutflykten tagit vägen, har den flyttats till närmaste köpcenter?