Frågor & svar
Nyheter

Nora Sandström 2013-01-11

För ca 30 år sedan skrev jag en dikt som hette "Tro på ett träd - ett träd kan inte ha fel" Trädens basala funktion är ju att ta upp koldioxid och släppa ut syre, alltså behöver vi fler träd för att reglera klimatet och levnasbetingelserna på jorden. Skogen är vacker och vilsam att vara i, om marken är sådan att det inte är alltför svårt att gå där. Jag betalar till trädplantering i Afrika, och den svenska skogen är viktig även av ekonomiska skäl. Man bör återvinna papper så mycket som möjligt, och använda rester från avverkningen som biobränsle för att få ut maximalt av huggna träd, så kan flera träd stå kvar och växa sig större. På gården till min arbetsplats fanns det stora träd och vackra planteringar, nu är allt borttaget och asfalterat. I min hemstad fanns en obebyggd tomt med bl.a. bokar, nu är allt nedhugget och man håller på att bygga två stora villor. Det är så man vill gråta...