Frågor & svar
Nyheter

Mattias Ahlstedt 2013-01-14

Skogens värde är så mycket mer än träden och dess m3 och fibrer. Jag blir allt oftare ledsen, arg, frustrerad och uppgiven när jag ska ut i "skogen". Jag skriver "skogen", för vad är det egentligen? Till stor del är det en virkesodling, inte ett fungerande ekosystem. Det har skett ett ekosystembyte i skogslandskapet. Den skog som fanns tidigare finns inte mer förutom i små områden eller möjligtvis i fjällnära skog eller i de stora nationalparkerna i norr. Det behövs en ny skogspolitik. Ny skogsvårdslag som tar natur- och socialvärdena på allvar. Att produktion och miljö är jämställt idag är bara ett nys. Ett gigantiskt restaureringsarbete ligger framför oss. De skogsområden med naturvärden som finns kvar måste bli kvar. Inte bara för att klara miljömålen. Kalhyggesbruket måste begränsas. Kantzonerna måste tillbaka och breddas. Främmande trädslag bort (läs contorta). Genmanipulerade träd likaså. Med större hänsyn och kontinuitetsbruk ser jag trots allt ljust på framtiden! Att få vandra i en riktig skog är en lisa för själen!