Frågor & svar
Nyheter

Maria Magnusson 2013-01-23

Just nu tänker främst på den aktuella debatten om skogsbruket. Varför vi i Sverige envisas med att hålla på med hyggesbruk är en gåta. I många länder är detta förbjudet. FSC tillåter heller inte kalhyggen i många länder. Den enkelspåriga satsningen på gran är också ett problem. Varför inte införa olika typer av hyggesfritt bruk? Där finns brukningsformer som skulle vara mycket bättre för biologisk mångfald, för rekreation, för minskad klimatpåverkan och andra miljöaspekter.